GDPR-INFORMATION

TILL DIG SOM KUND

 

Din integritet är viktig för oss. Därför behandlar vi alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning,däribland Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679

Du kan också fråga efter ett exemplar av vår intregitetspolicy hos din verkstad.

Information om behandling av personuppgifter