GDPR-INFORMATION

TILL DIG SOM KUND

 

Din integritet är viktig för oss. Därför behandlar vi som auktoriserad Citroen serviceverkstad alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning,däribland Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679

Mer information om hur vi,generalagent och andra samarbetspartners behandlar dina uppgifter hänvisar vi till nedanstående dokument (nedladdningsbar pdf-fil). eller på www.citroen.se

Du kan också fråga efter ett exemplar av vår intregitetspolicy hos din verkstad.

Information om behandling av personuppgifter